Giới thiệu - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - ĐÚC KIM LOẠI HOÀNG PHÁT

Giới thiệu - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - ĐÚC KIM LOẠI HOÀNG PHÁT

Giới thiệu - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - ĐÚC KIM LOẠI HOÀNG PHÁT

Giới thiệu - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - ĐÚC KIM LOẠI HOÀNG PHÁT

Giới thiệu - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - ĐÚC KIM LOẠI HOÀNG PHÁT
Giới thiệu - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - ĐÚC KIM LOẠI HOÀNG PHÁT

Danh mục

Giới thiệu

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đăng lúc: 18-11-2016 01:32:48 AM -Đã xem: 219

Anh Lê Tuấn Việt - giám đốc công ty TNHH Cơ Khí – Đúc Kim Loại Hoàng Phát

Xem chi tiết

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Đăng lúc: 17-11-2016 01:38:37 AM -Đã xem: 182

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - DÚC KIM LOẠI HOÀNG PHÁT

Xem chi tiết

Quy trình tạo hình

Đăng lúc: 26-11-2016 06:14:00 AM -Đã xem: 148

Quy trình tạo hình

Xem chi tiết

Quy Trình Tạo Khuôn

Đăng lúc: 26-11-2016 08:55:47 AM -Đã xem: 163

Quy Trình Tạo Khuôn

Xem chi tiết

Quy trình đúc luyện

Đăng lúc: 26-11-2016 01:10:18 AM -Đã xem: 181

Quy trình đúc luyện

Xem chi tiết

Quy Trình Hoàn Thiện

Đăng lúc: 18-02-2017 05:42:08 AM -Đã xem: 102

Quy Trình Hoàn Thiện

Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - ĐÚC KIM LOẠI HOÀNG PHÁT

Đăng lúc: 01-01-1970 12:00:00 AM -Đã xem: 334

Với các trang thiết bị hiện đại, đội ngũ công nhân lành nghề, các kỹ sư giàu kinh nghiệm, cán bộ quản lý giỏi, công...

Xem chi tiết
backtop